Investment & Business Consulting
O NÁS STRATÉGIA PODPORUJEME NOVINKY KONTAKT
 
SK EN
O nás

Spoločnosť bola založená v roku 2003 za účelom poskytovania podnikateľského poradenstva v oblasti strategického manažovania podnikov, spracovaním due diligence pri akvizíciách podnikov, vypracovaním technicko-ekonomických štúdií a výskumnej činnosti v oblasti manažmentu podnikov. V neskoršom období bolo portfólio činností rozšírené vo sfére implementovania stratégie udržateľného rozvoja do podnikových stratégií a implementácia multikriteriálnych metód pri strategickom rozhodovaní podnikov a poskytovanie školení na mieru v oblasti manažmentu.

ŠTÚDIE & PROJEKTY STRATEGICKÉ ANALÝZY
& ROZHOVOVANIE
UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
& SZP
TVORBA PROJEKTOV MARKETINGOVÉ ŠTÚDIE

• podnikateľské projekty
• business plány
• outsourcingové projekty
• technicko-ekonomické štúdie
• štúdie príležitostí,
• marketingové štúdie,
• obchodné analýzy

Poradenstvo v oblasti strategického riadenia podnikov
• tvorba komplexných podnikových stratégií a vízií
• tvorba strategických marketingových koncepcií a analýz
• podnikové optimalizačné modely
• multidimenzionálne strategické rozhodovanie (multikriteriálne rozhodovacie algoritmy s využitím
metód ANP/DNP, multihierarchického systému rozhodovania)
• veľkodátové (BD) strategické analýzy
• implementácia dátového pilota

Meranie a zvyšovanie výkonnosti podnikov
• finančné a ekonomické analýzy
• implementácia SOETM, SEETM, a EETM indikátorov
• finančný reinžiniering

• Tvorba a efektívnych stratégií udržateľného rozvoja
• Tvorba podstratégie spoločensky zodpovedného podnikania
• Analýzy efektívnosti existujúcich stratégii UR a SZP

  Otvoriť celú ponuku  

Investment & Business consulting, spol. s r.o.

Poskytovaním širokej ponuky konzultačných a poradenských služieb chceme zabezpečiť maximálnu podporu pre úspešnú realizáciu podnikateľských aktivít našich klientov najefektívnejším spôsobom a v najkratšom možnom časovom horizonte.


Rok 2018

Dáta len hromadíte, alebo využívate?
Veľkodátové analýzy
Marketingový pilot
Data Scientist MGMT

Celý clánok


PROJEKTOVÁ ŠTÚDIA ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
Podmienky účinnej implementácie do komplexnej podnikovej stratégie udržateľného rozvoja.

...viac

Efektívnosť CSR a ziskovosť spoločnosti.


...viac

 
   Copyright © 2006-2018 IBC spol, s.r.o., Created by ARTTECH WebDesign Aktualizované: 16.05.2018